O KONFERENCJI

14-15 Czerwca 2018

Hotel Vienna House Easy Angelo Katowice, ul. Sokolska 24

Podczas kolejnych edycji konferencji prezentujemy najnowsze trendy w zarządzaniu miastami oraz dyskutujemy nad kierunkami rozwoju miast w przyszłości.

Naszym celem jest promowanie miast przyjaznych mieszkańcom, dlatego wiele miejsca poświęcamy idei tworzenia dobrze zaprojektowanych i przyjaznych ludziom przestrzeni publicznych, ochronie środowiska oraz zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów miejskich.

W minionych latach gościliśmy architektów, urbanistów, specjalistów od zarządzania i samorządowców z całego świata, którzy prezentowali praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi społecznych, planistycznych, technologicznych i finansowych przy kształtowaniu przestrzeni miejskich i zarządzaniu współczesnymi miastami.

PROGRAM

Czwartek, 14 czerwca

Piątek, 15 czerwca

13:30 Rejestracja uczestników
 

 

14:00 

 

 

 

SALA OPAL I

Panel dyskusyjno-warsztatowy informacja, komunikacja i reklama w przestrzeni publicznej miasta.

Wprowadzenie:
Olgierd Dziekoński, współtwórca ustawy krajobrazowej,

Prowadzenie warsztatu:
dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Uczestnicy panelu:

Przemysław Kamiński, Z-ca Prezydenta Miasta Bielsko-Biała;

dr hab. Justyna Kucharczyk, Kierownik Katedry Projektowania Komunikacji Wizualnej adiunkt ASP Katowice;

Dr hab. inż. arch. Michał Stangel, Prodziekan ds. Nauki Wydział Architektury Politechnika Śląska;

Marek Kuzaka, Prezes Zarządu AMS (tbc);

dr hab.Izabela Mironowicz, Politechnika Wrocławska

Ewa Kulisz, organizatorka Kongresu Obywatel Senior, Fundacja Park Śląski;

19:00

 

SALA OPAL II

Wydarzenie towarzyszące**

„Let the Stars Shine” Rozstrzygnięcie etapu regionalnego europejskiego konkursu zainicjowanego przez posła do PE Lamberta van Nistelrooija na najlepsze projekty realizowane w miastach z wykorzystaniem środków z UE.

**Udział za osobnymi zaproszeniami.

08:00 Rejestracja uczestników
09:00 Otwarcie konferencji

Dr Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego
Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego
Kazimierz KarolczakPrzewodniczący Zarządu GZM
Marcin KrupaPrezydent Miasta Katowice

09:15 Inteligentne Miasta: Wyzwania i Szanse

Dr Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego

10:00 Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Europie, wyzwania, dobre praktyki, rekomendacje dla Polski

Moderator: dr Jan Olbrycht poseł do Parlamentu Europejskiego

Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu GZM,

Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopot

Carmine Pacente, Przewodniczący Komisji ds. polityk UE Mediolanu

Sergi Alegre, Radny Metropolii Barcelona i z-ca Burmistrza El Prat

11:30 Przerwa kawowa

12:00 I Blok sesji równoległych

SALA OPAL I

Mobilność miejska

Moderator: Jacek Woźniak,  Z-ca dyrektora, Wydział Rozwoju Miasta Krakowa

Zbigniew Lenarcik, Grupa PGD

Łukasz Franek, Z-ca Dyr. Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Renata Kaznowska, Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy

dr Karol Janas, Kierownik Obserwatorium Polityk Miejskich Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,

Marcin HyłaPrezes Stowarzyszenia Miasta dla rowerów

SALA OPAL II

Przedsiębiorczość i innowacyjność motorem zmiany miasta

Moderator: dr Marcin Baron Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Grzegorz WolffZ-ca dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy,

Izabella ŻyglickaWiceprezes RIG w Katowicach,

Małgorzata Mańka Szulik, Prezydent Miasta Zabrze

Bożena Rojewska, Prezes Zarządu Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach;

13:30 Przerwa kawowa

13:45 II Blok sesji równoległych

SALA OPAL I

Open data – jak wykorzystać technologię jako narzędzia kontroli obywatelskiej władz miejskich,

Moderator: Dr Krzysztof Heller

Karolina Mucha-Kuś, Dyr. Departamentu projektów i inwestycji GZM

Krzysztof Zieniewicz, Kierownik Projektów EY Crowdsourcing Sp. z o.o.

Dariusz Jędryczek, Dyrektor Centrum Usług Informatycznych Miasta Wrocław – zarządzający Otwarte Dane Wrocław

Paweł Wyszomirski, Prezes Zarządu Fundacja Napraw Sobie Miasto

SALA OPAL II

Kultura czasu wolnego

Moderator: Ewa Niewiadomska, PR Katowice

Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec,

Tomasz Bujok, Burmistrz Miasta Wisła;

Bogdan Wenta, Poseł do Parlamentu Europejskiego

dr Marta Derek, Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji, Uniwersytet Warszawski;

Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice,

dr Bożena Gierat-Bieroń, Katedra Dziedzictwa Europejskiego, Instytut Europeistyki UJ

15:15 Podsumowanie Konferencji

ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY