O KONFERENCJI

Podczas kolejnych edycji konferencji prezentujemy najnowsze trendy w zarządzaniu miastami oraz dyskutujemy nad kierunkami rozwoju miast w przyszłości.

Naszym celem jest promowanie miast przyjaznych mieszkańcom, dlatego wiele miejsca poświęcamy idei tworzenia dobrze zaprojektowanych i przyjaznych ludziom przestrzeni publicznych, ochronie środowiska oraz zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów miejskich.

W minionych latach gościliśmy architektów, urbanistów, specjalistów od zarządzania i samorządowców z całego świata, którzy prezentowali praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi społecznych, planistycznych, technologicznych i finansowych przy kształtowaniu przestrzeni miejskich i zarządzaniu współczesnymi miastami.

PROGRAM

Czwartek, 14 czerwca

Piątek, 15 czerwca

13:30 Rejestracja uczestników
 

 

14:00 

 

 

 

SALA OPAL I

Panel dyskusyjno-warsztatowy informacja, komunikacja i reklama w przestrzeni publicznej miasta.

Wprowadzenie:
Olgierd Dziekoński, współtwórca ustawy krajobrazowej,

Prowadzenie warsztatu:
Jan Olbrycht, MEP

Uczestnicy panelu:

Grzegorz Kubalski, Związek Powiatów Polskich;

Przemysław Kamiński, Z-ca Prezydenta Miasta Bielsko-Biała;

dr hab. Justyna Kucharczyk, Kierownik Katedry Projektowania Komunikacji Wizualnej adiunkt ASP Katowice;

Dr hab. inż. arch. Michał Stangel, Prodziekan ds. Nauki Wydział Architektury Politechnika Śląska;

Marek Kuzaka, Prezes Zarządu AMS (tbc);

dr hab.Izabela Mironowicz, Politechnika Wrocławska

Ewa Kulisz, organizatorka Kongresu Obywatel Senior, Fundacja Park Śląski;

19:00

 

SALA OPAL II

Wydarzenie towarzyszące**

„Let the Stars Shine” Rozstrzygnięcie etapu regionalnego europejskiego konkursu zainicjowanego przez posła do PE Lamberta van Nistelrooija na najlepsze projekty realizowane w miastach z wykorzystaniem środków z UE.

**Udział za osobnymi zaproszeniami.

08:00 Rejestracja uczestników
09:00 Otwarcie konferencji

dr Jan Olbrycht poseł do Parlamentu Europejskiego
Zygmunt FrankiewiczPrezes Zarządu ZMP, Prezydent Miasta Gliwice
Kazimierz KarolczakPrzewodniczący Zarządu GZM

09:15 Rewolucja Internetu 5G i IoT w jaki sposób zmieni funkcjonowanie miast i ich mieszkańców?

dr Michał Boni, poseł do Parlamentu Europejskiego

10:00 Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Europie, wyzwania, dobre praktyki, rekomendacje dla Polski

Moderator: dr Jan Olbrycht poseł do Parlamentu Europejskiego

Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu GZM,

Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopot

Przedstawiciel zarządu obszaru metropolitalnego Barcelony;

Przedstawiciel zarządu obszaru metropolitalnego Rotterdamu;

Przedstawiciel zarządu obszaru metropolitalnego Mediolanu;

11:30 Przerwa kawowa

12:00 I Blok sesji równoległych

SALA OPAL I

Mobilność miejska

Moderator: Jacek Woźniak, Urząd Miasta Kraków

Renata Kaznowska, Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy

dr Karol Janas, Kierownik Obserwatorium Polityk Miejskich Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,

Marcin Hyła,Prezes Stowarzyszenia Miasta dla rowerów

SALA OPAL II

Przedsiębiorczość i innowacyjność motorem zmiany miasta

Moderator: dr Marcin Baron Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Katarzyna Włodek – Makos , Dyrektor Biura Rozwoju m.st. Warszawy,

Tomasz Zjawiony, Wiceprezes RIG w Katowicach,

Janusz Dramski, Business Link Katowice,

Małgorzata Mańka Szulik, Prezydent Miasta Zabrze (tbc)

Bożena Rojewska, Prezes Zarządu Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach;

13:30 Przerwa kawowa

13:45 II Blok sesji równoległych

SALA OPAL I

Open data – jak wykorzystać technologię jako narzędzia kontroli obywatelskiej władz miejskich,

Moderator: Maarek Wójcik, Poseł na Sejm RP

Krzysztof Zamasz, Wiceprzewodniczący Zarządu GZM

Krzysztof Zieniewicz, Kierownik Projektów EY Crowdsourcing Sp. z o.o. (tbc)

Dariusz Jędryczek, Dyrektor Centrum Usług Informatycznych Miasta Wrocław – zarządzający Otwarte Dane Wrocław

Paweł Wyszomirski, Prezes Zarządu Fundacja Napraw Sobie Miasto

SALA OPAL II

Kultura czasu wolnego

Moderator: Ewa Niewiadomska, PR Katowice

Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec (tbc),

Tomasz Bujok, Burmistrz Miasta Wisła;

Bogdan Wenta, poseł do Parlamentu Europejskiego

dr Marta Derek, Uniwersytet Warszawski;

Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice,

Krzysztof Komorski, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

dr Bożena Gierat-Bieroń, Uniwersytet Jagielloński

15:15 Podsumowanie Konferencji

ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY